Behandlingar

Svensk klassisk massage:

Är en djupgående massage som fokuserar på att släppa spänningar och minska ömhet i muskler, genom strykningar, knådning och tappotemang. Detta ger även större blodgenomströmning, ökat lymfatiskt flöde, utrensning av slagg och ett ökat allmänt välbefinnande.

40 minuter 450kr, 60 minuter 600kr

Hotstone massage:

Behandlingen bygger på kunskap hämtad från Ayurveda och är en massagebehandling där terapeuten växlar mellan att använda händerna och släta, varma vulkanstenar. Själva massagen är mer flödande och innefattar många cirkelrörelser för att stimulera energiflödet i kroppen och skapa maximal avslappning såväl fysisk som mental.

90 minuter 920kr